Browsing loại

Văn Hóa

Vợ chồng khắc khẩu nhau phải chú ý điều gì?

Không cãi nhau trước mặt người khác Các cụ ta vẫn nói, dù có chuyện tày đình gì xảy ra, vợ chồng hãy “đóng cửa bảo nhau”, không nên vạch áo cho người xem lưng. Chuyện vợ chồng cãi nhau thật chẳng có gì hay ho nên nếu đang ở nơi công cộng…