Browsing loại

Nghệ Thuật

Uổng phí cho vợ chồng nào chưa biết câu chuyện Đứс Phật nói về người đàn ông có vợ vẫn yêu người…

Uổng phí cho vợ chồng nào chưa biết câu chuyện Đứс Phật nói về người đàn ông có vợ vẫn yêu người khác. Dù đã có vợ con, nhưng đôi khi đàn ông không tránh khỏi những phút lạc lòng…Người: Thưa Đứс Phật ƫʜӓɴʜ minh, con là một người đã có vợ,…