Trở lại vạch xuất phát có đáng sợ không?

Vườn khuya thanh vắng, đom đóm bay từng đàn, ánh sáng lập lòe càng làm cảnh đêm thêm màu cổ tích. Nhất Thiền chân trần giẫm lên cỏ. Cỏ ướt hơi sương, bàn chân chú mát lạnh… Nhất Thiền phấn khích nhảy chân sáo cười vang. Gió mơn man nhè nhẹ…